Terug in de tijd? Maak gebruik van het Archief

TERUGBLIK OP EVENTS


Ricardo Fecken


Na een flinke corona-pauze was het op 5 oktober tijd voor een interessante lezing van FidAZ en KENAC. Ricardo Fecken, Letselschadeexpert bij Nostimos, nam ons mee door het verloop van een letselschade.
Als voorbeeld gebruikte hij zijn eigen verhaal na een ongeval op de snelweg. Dat maakte natuurlijk dat het publiek geboeid zijn verhaal volgde. Er bleek ook ervaring te zijn onder het publiek wat tot een levendige discussie leidde. Het was een avond om niet snel te vergeten en er was behoefte om nog even na te praten bij Bob's in de bar.
Wij kijken tevreden terug op de lezing, die een hogere opkomst had verdiend. Hopelijk is dat bij een volgend evenement weer wat beter. Joke Natenstedt veel dank voor de organisatie!

Ronald Rank

Afgelopen donderdag praatte Ronald Rank ons bij over de huidige verhoudingen in verzekeringsland. Ronald is MD bij Aon commercial Risk Solutions.

Er is een ontwikkeling gaande van een zachte naar een harde markt, verzekeraars worden steeds “moeilijker” in hun acceptatie. De redenen voor deze wijziging in beleid zijn o.a.

 • De combined ratio’s van veel verzekeraars liggen boven de 100%. Dit verlies kan niet meer, zoals vroeger, worden gecompenseerd met rente- en beleggingsinkomsten.
 • De wereldwijde natuurrampen als orkanen, bosbranden en overstromingen putten de herverzekeraars uit. Zij worden voorzichtiger en vragen meer premie. Verzekeraars berekenen dit door aan hun klanten.
 • De impact van bepaalde risico’s is in het verleden onderschat waardoor nu forse premie correcties noodzakelijk zijn. Denk aan cybercrime.

Dit speelt allemaal in de co-assurantiemarkt. Nieuwe gadgets die in de duurdere Mercedessen hun introductie kennen zijn een paar jaar later gemeengoed in alle auto’s. Zo zullen de nieuwe regels in de co-assurantie markt ook doorzakken naar de provinciale markten.

Ronald roept op om dit verhaal te vertellen aan onze relaties en op tijd te waarschuwen voor premieverhogingen en extra clausules. Ken uw klant en laat hem weten wat er speelt.

Binnenkort zullen we de sheets van Ronald plaatsen op onze website.

Op donderdag 21 november 2019 sprak mevrouw Mr. Eveline Ruinaard, directeur van het Kifid en voorzitter van de Geschillencommissie. Mevrouw Mr. Eveline Ruinaard over doelstellingen en functioneren van het Kifid, Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Zij gaf ons een kijkje in de keuken van de algemene praktijk, hoe het Kifid werkt en hoe uitspraken tot stand komen.

Zij gaf alle toehoorders volop gelegenheid tot het stellen van vragen en beantwoordde alle vragen uitgebreid.

Voor alle aanwezigen, zowel de financiële adviseurs als de risico-adviseurs was het een zeer leerzame avond.

De presentatie van mevrouw Mr. Eveline Ruinaard is nog te bekijken via onderstaande link.

PRESENTATIE KIFID

Deze lezing door de heer Frank Fukking bevatte voor veel leden verrassende inzichten.

Frank Fukking is NIVRE Register Expert en directeur bij Schadehulp Expertisediensten BV, een veelzijdig en onafhankelijk expertisebureau met vestigingen in Utrecht en Zelhem en werkzaam in geheel Nederland.

Frank nam ons mee in de wereld van de (brand)schaderegeling met do’s en don’ts.

Hij zette uiteen hoe de praktijk keer op keer bewijst hoe belangrijk het is dat onze verzekerden in geval van een calamiteit worden bijgestaan door een contra-expert die op gelijke voet staat met de door de verzekeraar ingeschakelde expert.

Het is verrassend om te horen voor welke bedragen verzekerden tekort kan worden gedaan als zij geen deskundige bijstand krijgen.

Zowel de financiële adviseur als de risico-adviseur heeft van deze lezing weer wat op kunnen steken. Voor de geïnteresseerde is de presentatie van Frank Fukking nog te bekijken via onderstaande link:

DOWNLOAD PRESENTATIE CONTRA EXPERTISE

Bij deze lezing nam Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel Partners B.V. ons mee in de wereld van brandpreventie en aanverwante zaken.

In zijn aansprekende verhaal confronteerde hij onze leden met zijn praktijkervaringen als brandrisicodeskundige en kwamen vele leerzame onderwerpen aan de orde, waaronder:

 • Bouwkundig: isolatie en brandgedrag
 • Elektra: keuringsvormen, normering en zonnepanelen
 • Horeca: belangrijke brancherisico’s
 • Lithium ion batterijen en energie opslag
 • Schoorstenen: constructie & aandachtspunten
 • Waterschade: tips, kelders en betegelde tuinen;
 • Clausules: dekkingsbeperkingen.

Deze praktijkervaringen van Jurjen Burghgraef leverden vele aanwezigen een breder perspectief op brandrisico’s en de noodzaak van brandpreventie.

Onze eerste lezing in 2019 stond in het teken van “Mediation als adviesinstrument”.

Mediation is een efficiënte manier van geschilbeslechting onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Een mediator stimuleert en begeleidt bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces.

Mediation wordt al lang in de particuliere markt ingezet (denk aan familie- of burenruzie), maar nu ook steeds vaker bij zakelijke geschillen.

De sprekers bij deze lezing op donderdag 14 februari 2019 waren de heer Jan Zeldenthuis (van “Expertisebureau Zeldenthuis” in Hoogkarspel) en mevrouw Mr. Eline van Tijn (bestuurslid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)).

Jan is MfN registermediator (Mediatorsfederatie Nederland), NIVRE Register-expert en L.R.G.D. geregistreerd gerechtelijk deskundige. Jan is gespecialiseerd in bouwgeschillen.

Mevrouw Mr. Eline van Tijn is ook MfN registermediator en tevens rechtbankmediator.

Zij is gespecialiseerd in zakelijke- en arbeidsconflicten. Zij is werkzaam als mediator bij het bureau “Mediation Amsterdam”.

Onbekend maakt onbemind en daarom was het goed om nader met “Mediation” kennis te maken. Wij denken dat kennis van deze materie in ieders adviespraktijk van pas kan komen.

Blogs 2018

Op donderdag 15 november 2018 heeft Peter van Geijtenbeek, algemeen directeur van Turien & Co, zijn visie gegeven op de ontwikkelingen en de toekomst van autoschadeverzekeringen middels een lezing met de titel "Is er nog toekomst voor de autoportefeuille?".

Zoals bekend heeft Turien & Co een sterk track record in de niche van exclusieve auto’s en is voor ongeveer 70% afhankelijk van de branche motorrijtuigen. Peter van Geijtenbeek is daarom als geen ander in staat antwoord te geven op deze vraag.

Turien & Co ontving de leden van de Kenac en de FidAZ zeer gastvrij in de ontvangstruimte van hun hoofdkantoor te Alkmaar met soep en broodjes.

Omdat de autoportefeuille qua inkomsten doorgaans 30-35% uitmaakt  van de gehele portefeuille van een intermediair, bleken veel leden geïnteresseerd in deze lezing. Peter van Geijtenbeek concludeerde bij de afsluiting van zijn boeiende verhaal dat er weldegelijk nog toekomst is voor de autoportefeuille.

De leden en geïnteresseerden die deze lezing moesten missen, kunnen de beelden van de presentatie nog downloaden via onderstaande link.

Download presentatie

Op dinsdag 18 september 2018 brachten de leden van de Kenac en de FidAZ een bedrijfsbezoek aan de Haarlemse vestiging van Reco Autoschade Groep, een groep van gerenommeerde autoschadeherstelbedrijven met de roots in Haarlem. De heer Cor Webbe, directeur/eigenaar van Reco Autoschade Service B.V. ontving een groot aantal leden vanaf 17:00 met soep en broodjes op de bedrijfslocatie aan de Beijnesweg 12 in Haarlem.

Cor Webbe schilderde eerst het ontstaan en de ontwikkeling van deze moderne schadehersteller met inmiddels uit 14 vestigingen in Nederland.

Daarna vertelde hij boeiend over de voortschrijdende techniek van het schadeherstel en de ontwikkeling van de daarmee gemoeide kosten.

Aansluitend kregen we praktijkdemonstraties te zien van verschillende herstelmethoden, zoals ruitherstel, lakken/spuiten, wegwerken van lichte beschadigingen en uitdeuken zonder spuiten. Velen waren verrast door de hoge mate van automatisering bij deze hersteltechnieken en de daarmee samenhangende administratieve processen.

Download hier de Presentatie

Tijdens de bijeenkomst op 22 februari 2018 over “Cybersecurity” kwamen er veel vragen boven over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die vanaf 25 mei 2018 de privacyregels nog meer aanscherpt en alle adviseurs dwingt om hun zaken dan op orde hebben.

Robbert Santifort van Kneppelhout Korthals Advocaten schetste ons wat de invoering van de wet AVG nu betekent voor onze dagelijkse praktijk?

Wat mag je nu wel en wat mag je niet bewaren? En hoe lang? Hoe moet je hierover communiceren met de klant? Welke rechten heeft de klant en hoe ga daar mee om.

Indien u deze lezing heeft gemist kunt u de presentatie van Robbert Santifort downloaden via onderstaande button.

Download hier de presentatie!

Sjaak Schouteren praatte ons bij over “Cybersecurity”,  een actueel onderwerp, dat steeds meer aandacht verdient.

Sjaak Schouteren werkt voor JLT als Partner binnen het European Cyber Team, dat klanten helpt om zorgeloos te kunnen ondernemen. Dit doen zij door de digitale risico's in kaart te brengen, te minimaliseren en zo nodig te verzekeren.

Sjaak: “Cybersecurity draait steeds meer om digitale compliance. Dat gaat verder dan alleen oplossingen voor kwetsbaarheden in ICT-systemen. Het gaat om een gestructureerde aanpak met effectieve maatregelen voor risicobeheersing én bescherming tegen de (financiële) gevolgen van cyberrisico's.” Berichten over data-lekken en al dan niet geslaagde hacks zijn aan de orde van de dag.

In kort tijdsbestek nam de spreker ons mee naar cyber risicomanagement in de breedste vorm. Hij liet onder andere zien waarom je medewerkers het grootste gevaar zijn, maar ook dat je door simpele maatregelen heel veel risico’s kan wegnemen. Het belang van risicomanagement is niet alleen van groot belang voor onszelf, maar uiteraard ook voor onze relaties en de daarmee samenhangende verzekeringsoplossingen.”

Download

Blogs 2017

AANMELDEN

Geachte leden,

De Regio-lezing 9 februari 2017 staat in het teken van een nieuwe naam in de markt, die al een rijke en bijzondere historie heeft: de Vereende.

Wie kent niet namen als Rialto (rechtsopvolger van Terminus), BAVAM, de Atoompool, de Milieupool, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en niet te vergeten het Waarborgfonds Motorverkeer? Allemaal namen met hun eigen historie en bijzonderheden, die sinds kort opereren onder de nieuwe naam de Vereende.

Op 9 februari aanstaande stelt de Vereende zich aan ons voor. Mw. Mr. Florie Keuning laat ons kennis maken met bijzondere schadegevallen en een marktpartij, die laat zien dat maatschappelijk verantwoord verzekeren dagelijkse business is. Wij zien u graag !

Programma:

 • Zoals gebruikelijk soep en brood vanaf 17:00 uur
 • aanvang presentatie 18:00 uur

Plaats van handeling

bij Bob’s Party , Westerwerf 1 te Uitgeest

Aanmelden vóór 7 februari 2017

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

AANMELDEN

AANMELDEN

Geacht lid van de Kenac,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Kenac zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 4 april 2017.

Het bestuur van de Kenac nodigt u en uw partner (of een introducé) dan ook van harte uit deze bij te wonen. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur voorafgaand aan de vergadering weer gezorgd voor een cultureel programma waarin een onderdeel van Kennemerland wordt belicht.

U wordt dan ook uitgenodigd voor een bezoek met rondleiding in het Gemaal De Cruquius aan de Cruquiusdijk 27 te Cruquius. Dit gemaal is een van de drie gemalen waarmee de Haarlemmermeer tussen 1849 en 1852 is drooggelegd. De Cruquius heeft de grootste stoommachine ter wereld. Het verhaal van deze drooglegging en speciaal van dit gemaal belooft een bijzondere kijk te geven op de technisch ontwikkelingen in het midden van de 19e eeuw.

Na de rondleiding zal de vergadering alsmede het aansluitende diner plaatsvinden in restaurant Groenendaal aan de Groenendaal 3 te 2104 WP Heemstede.

Routebeschrijving

De tijdsplanning luidt als volgt:

 • 15.30 uur ontvangst bij het Cruquiusmuseum
 • 15.45 tot 17.00 uur rondleiding in het Cruquiusmuseum.
 • 17.00 uur tot 17.30 uur ontvangst met koffie en thee in restaurant Groenendaal
 • 17.30 uur tot 18.30 uur jaarvergadering Kenac (aanmelden uiterlijk op 21 maart a.s. via secretariaat@kenac.nl)
 • 18.30 uur aperitief met aansluitend diner.

Om de kosten voor de rondleiding te beperken verzoeken wij indien u in het bezit bent van een Museum Jaarkaart, die mee te nemen zodat wij die kunnen gebruiken bij het Cruquius Museum. In verband met de rondleiding alsmede het diner dienen wij 22 maart a.s. het aantal deelnemers op te geven.

NB: Voor het diner zijn wij, bij wegblijven zonder bericht, gedwongen de kosten ad. € 30,- p.p. in rekening te brengen. Tot uiterlijk 3 april kunt u zich afmelden.

Agenda vergadering 4 april 2017

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuring verslag jaarvergadering van 10 mei 2016 in het Rijnlandhuis te Spaarndam.
 3. Mededelingen en jaarverslagen secretaris, programmacommissie en penningmeester. De verslagen liggen voor de vergadering ter inzage. Wilt u ze toegestuurd hebben, mail dan naar secretariaat@kenac.nl.
 4. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie.
 5. Vaststelling begroting 2017 en contributie 2017. Het voorstel is de contributie te houden op € 50.-. Gezien de continuering van de aangeklede jaarvergadering, de duurdere Beursbengel en vermindering aantal leden, zal het eigen vermogen zoals gepland, langzaam afnemen. De losse abonnementskosten van de Beursbengel zijn gestegen en bedragen nu € 47,25, wij betalen als collectiviteit € 25,01.
 6. Bestuursverkiezing. Volgens rooster treedt Jaap Oudekerk af, hij stelt zich voor een laatste termijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering opgeven bij de secretaris. Hetzelfde rooster geeft aan dat in 2018 Harry Postema en Ronald van Lieshout aftreden. Harry zal zich dan niet herkiesbaar stellen. Ook volgens rooster treedt Frits Doorn in 2019 af. In verband hiermede werd in december 2016 de fysieke brief “De donkere dagen voor Kerst” verstuurd. In deze brief een oproep aan de leden zich te melden als kandidaat bestuurslid. Mede als reactie hierop is het bestuur bezig kandidaten te benaderen en te polsen.
 7. Jubileum Kenac; de Kenac werd 27-03-1958 opgericht en bestaat in 2018 dus 60 jaar. Wij willen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur beschikt al over een drietal plannen ter viering van dit jubileum. Tijdens de jaarvergadering vorig jaar werd in dit verband voorgesteld naar Lloyd’s of Londen te gaan, maar deze trip blijkt na onderzoek te duur en daarom niet haalbaar. Andere suggesties zijn nog steeds welkom. Gelet op de viering van het jubileum heeft het bestuur besloten om net als in 2008, ook in 2018 een sobere jaarvergadering te houden. Het budget hiervoor kan dan ten goede komen aan de jubileumviering.
 8. Rondvraag en sluiting

Wij ontvangen u graag op 4 april a.s.

met vriendelijke groet namens het bestuur,

Frits Doorn, voorzitter.

AANMELDEN

AANMELDEN

Geachte leden,

Anders dan anders gaan we op 20 april niet naar Bob’s in Uitgeest, maar verwachten wij u op de locatie van Dolmans in Badhoevedorp.

Waar in de lezing van november 2016 van Piet Bosma (Lengkeek) de Salvage-activiteiten na een calamiteit ter sprake kwamen, gaan we nu kennismaken met een bedrijf, het grootste in Nederland op dat gebied, dat opvolging geeft aan de wensen/eisen van de Salvage-coördinator of expert: de bereddering, schoonmaak van locatie en/of goederen.

Een kijkje in de keuken van de mensen die “handjes” leveren om de boel weer op orde te krijgen!

Programma

 • 17:00 – 17:30    Ontvangst in Badhoevedorp
 • 17:30 – 18:30    Presentatie calamiteiten dienstverlening
 • 18:30 – 19:15    Rondleiding met verschillende demonstratie
  • Luchtkanalen reiniging
  • Lekdetectie
  • Droging zwevende dekvloer
  • Geur behandeling
 •  19:15 – 20:00   Borrel en gelegenheid om elkaar te spreken (eventueel wat uitloop)

 
Aanmelden uiterlijk 18 april 2017. Het bezoek is aan een maximum van 50 personen gebonden. Registratie gebeurt op basis van volgorde binnenkomst van aanmelding!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

AANMELDEN

AANMELDEN

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor een erg interessante lezing van Björn Bierhaalder!

Waar staat de markt nu en wat betekent dat voor de toekomst van de verzekeringssector? In een sessie van 1,5 uur neemt Björn Bierhaalder de groep mee door de marktontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar en gaat daarna in gesprek met de deelnemers over het effect van de ontwikkelingen voor de toekomst van de sector. En de kansen die voor verzekeraars en adviseurs ontstaan door de huidige marktontwikkelingen.

AANMELDEN

Björn Bierhaalder, partner en medeoprichter MCH Consultancy | Make Change Happen

Vormgever van veranderingen. Ondersteunt de verzekeringssector met de transitie naar meer klantgerichtheid. Inspireert mensen om zich betrokken te voelen bij organisatieverandering. Björn maakt bespreekbaar wat onbespreekbaar is, stelt conventies ter discussie en brengt de energie bij elkaar om duurzaam te veranderen.

Locatie en tijden zijn ongewijzigd en als volgt;
Bobs Party & Events, Westerwerf 1, 1911 JA Uitgeest (langs A9), 0251-315150.
Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes
aanvang lezing  18.00 uur
einde 20.00 uur.
Namens het Bestuur
Harry Postema

AANMELDEN

Geachte leden en geïnteresseerden,

lezing over pensioenactualiteiten donderdag 16 november a.s.in Bobs

Edwin Schop gaat ons meenemen in de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar en de richting waarin de arbeidsvoorwaarde pensioen zich in de toekomst zal bewegen.

Via de inbreng van de aanwezigen wordt de discussie gezocht en nagedacht over de gevolgen voor uw adviespraktijk.

De arbeidsvoorwaarde pensioen is de laatste 20 jaar sterk gewijzigd, lees versoberd. Langer doorwerken staat nu centraal.

O.a. aan de orde komen; De Wet levenslang ontwikkelen, Regeerakkoord en sociale zekerheid, Regeerakkoord en pensioen,

Download presentatie

Locatie

Bobs Party & Events, Westerwerf 1, 1911 JA Uitgeest (langs A9), 0251-315150.

 • Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes
 • aanvang lezing  18.00 uur
 • einde 20.00 uur

Aanmelden

Blogs 2016

 

Geachte leden,

Op 09-02-2016 organiseert ABC een lezing omtrent de sanctiewetgeving verzorgd door Mark Wisse, advocaat bij Kennedy van der Laan.

Meer informatie aangaande deze lezing vindt u op de website van de ABC, www.abcbeursclub.nl.

De lezing wordt gehouden in Grand Cafe Restaurant De Bosbaan, “ op de kop van de Bosbaan, aan de kant van Amsterdam”.

Zie voor het adres en de route ook:  www.debosbaan.nl/route.

De ontvangst is om 17.30 uur met een broodje. Start lezing: 18.15 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de site van ABC ( www.abcbeursclub.nl onder het kopje “ bijeenkomsten” )

Wat kunt u nog meer verwachten dit jaar van de ABC. Save the date!

 • 5 september 2016         NaZomerborrel
 • 27 september 2016       Prinsjesdaglezing
 • De exacte data van het paas- en kerstklaverjassen en de nog niet geplande lezingen, worden later gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,

Geachte leden en andere geïnteresseerden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de lezing Schadeonderzoek vanuit de klant bekeken op donderdag 18 februari a.s.

In onze branche is het begrip “Klant(belang) Centraal” inmiddels een gevleugeld begrip. In de schaderegeling sneeuwt dat belang nog wel eens onder in het geweld en dominantie van verzekeraars en door hen ingeschakelde deskundigen. Waar het sec de schadevaststelling betreft is het meer dan incidenteel dat een verzekerde een beroep op een eigen deskundige moet doen, de contra-expert, om tegenwicht te bieden.

Steeds vaker wordt door verzekeraars ook onderzoek gedaan naar de toedracht, ingegeven door de diverse garantie-clausules (elektriciteit, alarminstallatie, opslag goederen op terrein). De praktijk wijst uit dat het noodzakelijk is dat ook verzekerden een eigen onderzoek naar die toedracht moeten laten doen, om de gelijkwaardigheid in de relatie met verzekeraars te waarborgen. Vanuit dat belang is het Nederlands

Onderzoeks Instituut NLOI BV opgericht. Exclusief voor verzekerden, hun adviseurs en belangenbehartigers verrichten zij schadeonderzoek om sneller tot duidelijke standpunten over de schadeoorzaak te komen.

De heer Jaap Terhenne, directeur, heeft zijn voetsporen in die branche meer dan verdiend en gaat graag in discussie met de zaal om zijn visie op het belang van dergelijke (contra)onderzoeken toe te lichten.

Locatie

Bob ’s Party & Events

Westerwerf 1

1911 JA  Uitgeest

 • Ontvangst vanaf 17:00 uur met soep + broodje
 • aanvang lezing 18:00 uur
 • en uiterlijk 20:00 uur sluiting

met vriendelijke groet,

namens bestuur en programmacommissie, Harry Postema

DownloadNieuwsbrief februari 2016

Download: Presentatie - bericht van de auteur: het gebruik van de presentatie is enkel voorbehouden aan de kring van leden van Kenac en FidAZ!

Aanmelden

Geachte leden en geïnteresseerden, Wij nodigen u graag uit voor onze eerstvolgende lezing op donderdag 21 april a.s. over de totaal nieuwe regels en werkwijze voor Hypotheken.

spreker

Jeroen Oversteegen, directeur van de Nationale Hypotheekbond

in een boeiend betoog komen o.a. aan de orde;

 • De toekomst van het klantadvies, regels om verschillende hypotheek producten makkelijker te vergelijken
 • Actief beheren van uw portefeuille en de mogelijkheden voor inventarisatie met DigiD
 • Nieuwe toetreders tot de markt en uitdagingen van huidige en toekomstige technologieën
 • De Whatshypotheek
 • Introductie Esis formulier (European standardised information sheet), moet in precontactuele fase aan klant worden verstrekt
 • Nieuw Europees acceptatiesysteem MCD (mortgage credit directive). Voortaan direct bindende hypotheekofferte en niet meer onder voorbehoud. Eerst moeten alle stukken worden aangeleverd en beoordeeld, daarop volgt de bindende offerte.(NB; leuk bij rentestijgingen!).
 • Meer actualiteiten en vakbekwaamheidseisen

Locatie

Bobs Party & Events, Westerwerf 1, 1911 JA Uitgeest (langs A9), 0251-315150.

Programma:

 • ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes
 • aanvang lezing  18.00 uur
 • einde 20.00 uur.

Aanmelden

Voor meer info gaat u naar de website van de Amsterdamse Beurs Club!

Voor meer info gaat u naar de website van de Haagse Assurantie Club!

Aanmelden

Programma

0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje

Aanvang lezing 18.00 uur ‘Heeft u grip op verzuim?’

Locatie:

Felison Assuradeuren, Zadelmakerstraat 140, 1991 JE Velserbroek (klik hier voor routebeschrijving)


Spreker:

Frank van der Starre

Onder het motto "heeft u grip op verzuim " is Felison gastheer voor ons op 27 september.


Frank van der Starre, commercieel manager bij Felison Assuradeuren BV, zal u die avond meenemen in het technische en tactische samenspel tussen de verzekeraars, de arbodiensten en de assurantie adviseur.

Tevens zal hij aangeven wat uw rol als adviseur kan zijn en wat u zou kunnen betekenen voor de werkgever in de wereld van de verzuimbegeleiding.


Natuurlijk zullen wij eerst om 17 uur gezamenlijk een vorkje prikken en afsluitend met elkaar nog even na kunnen praten.

Het belooft een interessante avond te worden bij één van de grootste en meest ver ontwikkelde inkomens service providers van Nederland.

Zoals altijd, komt allen en meldt u aan! U kunt ook een introducee meenemen!

Aanmelden voor 23 september!

namens bestuur en programmacommissie,

Harry Postema, secretaris

Aanmelden

Aanmelden

Asbest is levensgevaarlijk en zit nog verwerkt in 70% van de huizen in Nederland. De paniek is daarom erg groot als er door een calamiteit asbest vrijkomt.

Mr. Piet Bosma is ruim 23 jaar schade-expert brand en aansprakelijkheid met een specialisatie op de gebieden: regres en milieuvraagstukken. Hij zal u aan de hand van vele praktijkvoorbeelden meenemen in waar u allemaal mee te maken  kunt krijgen.

Programma

Ontvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje

Aanvang lezing 18.00 uur

Locatie

Bob ’s Party & Events

Westerwerf 1

1911 JA  Uitgeest


Spreker:

De heer P. Bosma van Lengkeek Expertise

Zoals altijd, komt allen en meldt u aan! U kunt ook een introducee meenemen!

Download:

Presentatie Lenkeek

namens bestuur en programmacommissie,

Harry Postema, secretaris

Aanmelden

Blogs 2015

Aanmelden

Geachte leden en introducés,

Helaas valt het aantal aanmeldingen voor het mini-symposium op 19 november rond de arbeidsmarkt voor de 50 plusser erg tegen.
Gelet op de kosten en de tijdsinvestering voor de betrokkenen, is het laten doorgaan daarom niet verantwoord.
Het spijt ons u te moeten melden, dat wij om deze reden hebben besloten het symposium te annuleren.


met vriendelijke groet,

namens het bestuur, Harry Postema

Deze lezing organiseren wij in samenwerking met MKB-Noord Holland en de Gemeente Alkmaar.

Locatie

AZ-stadion (langs A9)

Programma

van 17.00 tot 20.00 uur. Soep en broodjes worden u aangeboden.

Er is de laatste tijd veel te doen rond de oudere werknemer en zijn moeilijke positie op de arbeidsmarkt. MKB Nederland heeft daarom de campagne “Open voor 50-plus” opgezet met de doelstelling meer 50-plussers aan het werk te houden en helpen. Ook de gemeente Alkmaar wil graag meedoen, omdat ook zij zich inspannen meer 50-plussers aan het werk te krijgen.

Inleider van de avond is de alom bekende Mario Bierkens, veelgevraagd spreker/entertainer (zie bijlage met biografie). In minder dan 3 minuten legt Mario uit wat de toegevoegde waarde voor ondernemers is om aanwezig te zijn tijdens onze MKB bijeenkomst op 19 november.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PaSOEXpxGbU

Na zijn inleiding zal een forum aan de hand van 3 stellingen met de zaal in discussie gaan over de toekomst van de 50-plusser op de arbeidsmarkt. Het forum zal bestaan uit vertegenwoordigers van overheid, ondernemers en onderwijs. Zij zullen elk vanuit hun perspectief aan de hand van een stelling hun mening geven.

 • Als vertegenwoordiger van de overheid zal wethouder Victor Kloos van Economische Zaken gemeente Alkmaar een stelling voor zijn rekening nemen.
 • Als vertegenwoordiger van de ondernemers Wouter Broekman, manager P&O bij Meeùs Assurantiën met name over de problematiek van de vergrijzing.
 • Als vertegenwoordiger van het onderwijs René van Schalkwijk lid van de Raad van Bestuur van het Horizon College. Hij zal ingaan op de toekomstige positie van de ROC’s en HBO’s bij het begeleiden van 50-plussers naar de arbeidsmarkt.

U kunt zich als lid nu al aanmelden via secretariaat@kenac.nl.

NB: Publiciteit; voor deze avond worden niet alleen alle clubleden in Noord-Holland uitgenodigd, maar ook alle relaties van MKB en Gemeente Alkmaar uit de financiële sector.

Een ongeëvenaarde kans om veel branchegenoten te ontmoeten!

 download nieuwsbrief november 2015

Aanmelden

Download Presentatie

In de drukke maanden november en december ontbreekt het bij vele tussenpersonen aan tijd om voldoende aandacht te schenken aan een gedegen zorgverzekeringsadvies.

Turiën heeft een zorgvergelijker met advies/afsluit module ontwikkeld, die u veel werk zal besparen. Meer hierover tijdens de lezing.

Programma:

 • ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes
 • einde bijeenkomst 20.00 uur.

Locatie:

Turiën & Co. Assuradeuren, James Wattstraat 11, 1817 DC Alkmaar

 

Geachte leden,

Willem Haasnoot is beëdigd makelaar en taxateur van assurantieportefeuilles. Vanaf 1999 is hij dagelijks bezig met het waarderen van assurantieportefeuilles en assurantieondernemingen alsmede met bemiddeling bij aan- of verkoop daarvan.

Hij is regelmatig in het nieuws aangaande onderwerpen op het terrein van waardering en/of verkoop. Tevens is hij lang voorzitter geweest van zowel de Haagse Assurantie Club als de Federatie van Assurantieclubs.

Het verheugt ons u te kunnen melden dat hij een lezing wil houden over het waarderen van een assurantiekantoor of assurantieportefeuille alsmede de prijsontwikkeling daarvan.

Het waarderen van een assurantiekantoor gaat tegenwoordig niet meer zo als vroeger. Daar waar destijds een factor maal de doorlopende provisie de waarde en ook de prijs van een assurantieportefeuille vaststelde is dat tegenwoordig allang niet meer het geval.

Nog afgezien van het feit dat de omzet van een assurantiekantoor allang niet meer uit alleen provisie bestaat  is het rendement dat een assurantiekantoor genereert grotendeels bepalend voor de waarde van een onderneming.

Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Haasnoot uitgebreid ingaan op dit onderwerp en alles wat daar mee samenhangt. Het belooft derhalve een interessante avond te worden!

Met vriendelijke groet,

Harry Postema, secretaris

Programma:

Ontvangst 17.00 uur met soep en broodje

Aanvang lezing 18.00 uur

Afsluiting uiterlijk 20.00 uur

Bobs Party & Events

Westerwerf 1

1911 JA Uitgeest

T: 0251-315150

Routebeschrijving

Spreker: Willem Haasnoot

beëdigd makelaar en taxateur van assurantieportefeuilles, Registermakelaar TMV, bij Haasnoot & Adriaanse Bedrijfsadviseurs BV.

Presentatie Willem Haasnoot

 

Geachte leden,

Hierbij het overzicht en de tijdsplanning voor onze jaarvergadering op dinsdag 21 april 2015.
NB; alle leden ontvangen te zijner tijd persoonlijk een uitnodiging met agenda en jaaroverzicht 2014.

Met vriendelijke groet,

Harry Postema, secretaris

Programma:

16.30 uur: Start rondleiding in de oude kerk (van 25 maart 1636) aan het Kerkplein te Bloemendaal met mooi gebrandschilderde ramen. Ook de luidklok van 1637 hangt nog steeds in de toren (heeft WO II overleefd). Er is dus veel te vertellen over  deze oude kerk, die onlangs weer volledig is gerestaureerd en in oude luister is hersteld.
17.15 tot 17.30 uur: ontvangst voor de jaarvergadering in Grand Café Vreebrug
17.30 tot 18.30 uur: jaarvergadering Kenac
18.30 tot ... uur: diner

Grand Café  Vreebrug  Kerkplein 16 te Bloemendaal

Routebeschrijving

Geachte leden,

In onze voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij de belangstelling voor de examentraining Wft PE Plus Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk gepeild. De belangstelling is dermate groot dat wij hiervoor een Nieuwsbrief (zie bijlage) hebben samengesteld met meer informatie over deze training.

Momenteel zijn de slagingspercentages ronduit goed te noemen, ruim boven de 60%, maar dan moet je er wel wat voor doen.

Wat? Lees de Nieuwsbrief en meld je aan voor de bijeenkomst op 15 april 2015 (zie inschrijvingsformulier).

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur Harry Postema, secretariaat Kenac

Programma:

Locatie: nader door NibeSvv aan te wijzen.


Inschrijfformulier Wft PE Plus training

Nieuwsbrief 2015

 

Geachte leden,

Presentatie over Cyberrisico's op donderdag 19 februari 2015 door Zico van Rooijen werkzaam voor Hiscox.

Cyberrisks of Datarisks is een fenomeen dat niet meer uit het nieuws weg te branden is. Wat houden deze begrippen precies in, wat kunnen we er aan doen en welke oplossingen biedt de verzekeringsmarkt.

Het intermediair moet die antwoorden kunnen geven om aan de zorgplicht te voldoen bij de advisering van klanten..

En daarom komen Zico van Rooijen en Yasin Chalabi van niche-verzekeraar Hiscox dat haarfijn uit de doeken doen.

Zorg dat uw kennis op peil is of wordt en komt allen !

Met vriendelijke groet,

Harry Postema, secretaris

Programma:

Ontvangst 17.00 uur met soep en broodje

Aanvang lezing 18.00 uur

Afsluiting uiterlijk 20.00 uur

Bobs Party & Events

Westerwerf 1

1911 JA Uitgeest

T: 0251-315150

 

Zico van Rooijen

Presentatie Hiscox

Blogs 2014

Geachte leden, medeleden, gastleden en anderen,

Onder de titel De weg van nu naar 1 januari 2016 belicht Arend Jansen van Aegon de wereld van de collectieve inkomensverzekeringen.

De invloed van wetgeving is alom aanwezig. Denk aan BeZaVa, de Participatiewet en de wet Werk en Zekerheid. Hoe ziet de wereld er in 2016 uit en hoe begeleidt u als adviseur uw relaties op de weg daarnaar toe? Welke keuzes moeten gemaakt worden?

Arend Jansen was al eerder onze gast(spreker) en weet als geen ander de wereld van Inkomensverzekeringen te verduidelijken. Wederom een lezing die u niet mag missen!

Harry Postema

Programma: 

 • ontvangst met broodjes en soep 17.00 tot 18.00 uur
 • lezing 18.00 tot 20.00 uur

let op nieuwe locatie

Bobs Party en Events
Westerwerf 1 (aan A 9)
1911 JA Uitgeest

T: 0251-315150

Routebeschrijving

Arend Jansen

Geachte leden, medeleden, gastleden en anderen,

U wordt uitgenodigd voor een presentatie en lezing op 16 september bij de bijna 300 jaar oude uitvaartverzekeraar De Onderlinge van 1719 te Haarlem.

Degenen die deze verzekeraar tijdens ons jubileum van een paar jaar geleden hebben bezocht, waren zeer enthousiast.

Een oude, degelijke verzekeraar op onderlinge grondslag.

Harry Postema

Programma: 

Aanvangstijd en duur wijken niet af de gebruikelijke tijden (vanaf 17.00 uur met broodjes en snacks). Het exacte programma hopen wij binnenkort bekend te maken. Houdt uw mailbox en onze website in de gaten!

Haarlem

Als oudste levensverzekeraar van Nederland houdt De Onderlinge van 1719 u.a. traditie, financiële degelijkheid en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.

De Onderlinge van 1719 kent een roemruchte geschiedenis. Bijna 300 jaar geleden werd het bedrijf opgericht op initiatief van het Haarlemse stadsbestuur teneinde het monopolie van de indertijd almachtige gilden op de zogenaamde volksverzekeringen te doorbreken. Dat kon alleen worden gerealiseerd door de betrokkenheid van vrijwillige bestuurders uit de kring van lokale ondernemers en burgers.

Haar Haarlemse roots heeft de maatschappij altijd behouden, maar sinds vele jaren opereert zij landelijk. Er wordt één product aangeboden, de natura uitvaartverzekering in sommen, onder het motto dat eenvoud, kleinschaligheid en flexibiliteit de beste voorwaarden zijn voor een goede service naar verzekerden en tussenpersonen.

Geachte leden, medeleden, gastleden en anderen,

U wordt uitgenodigd voor de lezing met als titel:

Affiliate marketing: ook iets voor u?

Pjotr van Tilburg, ondernemer, assurantieadviseur, econoom, politiek adviseur VVD, timmert flink aan de weg en is daarmee regelmatig in het nieuws.

Strategische ambities vertalen naar de praktijk blijkt voor veel organisaties moeilijker dan gedacht.

Het identificeren van - en inspelen op - die variabelen die leiden tot succes, vereist een goede balans tussen theoretische en praktische kennis van de eigen business.

Ervaring leert dat er verschillende manieren zijn waarop organisaties met dergelijke uitdagingen om kunnen gaan.

Zijn OAWM ligt in de clinch met DNB, maar ondertussen gaat hij wel door met interessante ontwikkelingen die voor elk assurantiekantoor toegevoegde waarde kan hebben.

Affiliate marketing is een vorm die u misschien kent via de vergelijkingssites op internet, maar is ook voor u beschikbaar als uitbreiding van uw dienstenpakket.

Hoe? Kom luisteren! Wat? Kom luisteren! Duur? Kom luisteren! Mag het wel? Kom luisteren!

Met vriendelijke groet,

Guus de Jonge

Productmanager Schade- en Schade-expertise opleidingen

Programma: 

Zoals gewoonlijk ontvangen we onze leden met koffie/thee, soep, broodjes (kroket) vanaf 17.00 uur en start de lezing om 18.00 uur. Einde van de lezing uiterlijk 20.00 uur.

De toegang is gratis en introducés zijn welkom

Routebeschijving

Hotel Akersloot


Nieuwsbrief KENAC/FidAZ - februari 2014

Voorafgaand aan de vergadering organiseren wij een ontspannen excursie in Oud Velsen.

Programma: 

15.45 uur: verzamelen op de parkeerplaats in Oud Velsen
16.00 tot 17.00 uur: rondleiding door Oud Velsen
17.00 tot 17.30 uur: ontvangst met koffie/thee in Restaurant De Heeren van Velsen
17.30 tot 18.30 uur: jaarvergadering (aanmelden vóór 28 maart)
19.00 uur diner
NB: Voor het diner zijn we, bij wegblijven zonder bericht, gedwongen de kosten ad € 30,- p.p. in rekening te brengen. Af bericht tot uiterlijk 30 maart.

Restaurant De Heeren van Velsen

Meervlietstraat 62, 1981 BM Velsen-Zuid

Nieuwsbrief KENAC/FidAZ - februari 2014

Geachte leden, medeleden, gastleden en anderen,

Op 20-02-2014 organiseren wij een lezing over de rol van de Gevolmachtigde onder het motto De NVGA komt naar u toe!

Iedereen is wel bekend met ADFIZ , maar weet ook iedereen wie de NVGA is en op welke wijze deze brancheorganisatie de belangen van haar leden behartigt?

Om dat duidelijk te maken komen de heren Rien Goes en Roel van den Heuvel naar Akersloot.

Zij zullen toelichten waar de NVGA voor staat en hoe zij met overige betrokkenen optrekken om de belangen van hun leden voor het voetlicht te brengen.

Heeft u altijd al met vragen rond het volmacht gebeuren rondgelopen? Deze avond alle tijd om uw vragen te stellen!

Namens de programmacommissie van de Kenac,

Met vriendelijke groet,

Jaap Oudekerk

Programma: 

Zoals gewoonlijk ontvangen we onze leden met koffie/thee, soep, broodjes (kroket) vanaf 17.00 uur en start de lezing om 18.00 uur. Einde van de lezing uiterlijk 20.00 uur.

De toegang is gratis en introducés zijn welkom

Routebeschijving

Hotel Akersloot

Rien Goes

Roel van den Heuvel

presentatie

Blogs 2013

Geacht lid van Kenac, 

BeleggingsPolisCheck is een onafhankelijk bedrijf. Het maakt software waarmee financiele professionals beleggingspolissen analyseren waardoor zij hun klanten goed kunnen adviseren over aanpassingen van die polis of malternatieven. Hierdoor kan het verplichte hersteladvies goed, efficient en profijtelijk worden uitgevoerd.

Inleiders

Geard van Santen

De Vaste Kamercommissie voor Financiën had Gerard van Santen van BeleggingsPolisCheck uitgenodigd om op de bijzondere hoorzitting van 3 november uitleg en toelichting over beleggingsverzekeringen te geven.

Met de software van BeleggingsPolisCheck demonsteerde hij live de effecten van de toekomstige kostenstijgingen in deze polissen. Hierdoor werd voor de Kamerleden duidelijk

- wat de noodzaak van transparantie, inzicht en kennis van deze kosten is;

- wat het enorme negatieve effect ervan is op het eindkapitaal;

- dat de consument dit niet weet en dus niet goed een keuze kan maken voor alternatieven;

- wat de invloed is van slechte beursjaren;

- wat de invloed is van inteer- en hefboomeffecten;

- wat de effecten aan het eind van de looptijd kunnen zijn bij de (niet)aflossing van hypotheken;

- dat nú met kennis van zaken aanpassen van de polis veel schade kan beperken;

- dat reparatie én nieuwe producten nodig zijn;

- en natuurlijk dat er analysesoftware bestaat waarmee al veel adviseurs werken!

In de discussie werden de Kamerleden opgeroepen verzekeraars en banken te stimuleren mee te werken aan transparantie, ontwikkelen van nieuwe producten en overgang van oude naar nieuwe producten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Paul de Heer

Het hersteladvies voor beleggingspolissen roept veel vragen op. Moet het echt? En hoe richt je dat profijtelijk in, zowel voor de klant als voor jezelf? Paul de Heer schetst de contouren van een praktisch actiemodel en geeft marketing- en communicatietips voor een efficiënte hersteladvisering.

Programma: 

Zoals gewoonlijk ontvangen we onze leden met koffie/thee, soep, broodjes (kroket) vanaf 17.00 uur en start de lezing om 18.00 uur. Einde van de lezing uiterlijk 20.00 uur.

De toegang is gratis en introducés zijn welkom

Routebeschijving

Hotel Akersloot

 Gerard van Santen

 Paul de Heer

Hier kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van bovenstaand evenement

Geacht lid van Kenac, 

Hieronder treft u meer informatie aan over de eed/gelofte aflegging op vrijdagmiddag 27-9. Wij maken u erop attent dat wij niet alleen rekenen op de komst van zij, die de eed/gelofte afleggen, maar ook prijs stellen op de aanwezigheid van onze andere leden en belangstellenden.

Voor leden van KENAC en FidAZ zullen de kosten rond de € 10,00 gaan bedragen. Niet-leden betalen € 25,00 of worden lid van onze clubs.

Medewerkers van bedrijfsleden worden gezien als lid van onze clubs en betalen ook € 10,00.
Misschien een goede reden om bedrijfslid te worden?

Neem daarvoor contact op met Ton Kieftenburg, secretaris FidAZ info@fidaz.nl, of Harry Postema, secretaris KENAC, secretariaat@kenac.nl.

Programma: 

15.30 uur    Ontvangst
16.00 uur    Opening door Frits Doorn voorzitter KENAC
16.05 uur    Discussie olv mevrouw mr. Femke de Jong - Struiksma, voorzitter Federatie van Assurantieclubs

17.00 uur    Afleggen Eed of Gelofte (voor de volledigheid, zie tekst hieronder)
17.25 uur    Afsluiting door Guus de Jonge voorzitter FidAZ
17.30 uur    Aangeklede borrel
18.30 uur    Sluiting

Routebeschijving

Hotel Akersloot

Hier kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van bovenstaand evenement

U wordt uitgenodigd voor een lezing met als onderwerp:

"Nieuw succes nummer in Pensioenland de PPI"

Een nieuw fenomeen bij het aanbieden van collectieve pensioenregelingen is de PPI. Was de start nog wat weifelend, Inmiddels biedt een groot aantal partijen via de PPI pensioenregelingen aan. Denk aan Befrank, ABN, Brand New Day.

De PPI lijkt een grote vlucht te nemen. Maar wat is nieuw aan de PPI?, biedt de PPI echt iets nieuws of is het een nieuwe marketingformule? wat verklaart het succes van de PPI? en wat mogen wij in de markt de komende tijd nog verwachten?

Belangrijke vraag is natuurlijk wat de komst van de PPI betekent voor de rol van de (pensioen) adviseur. Heeft de adviseur nog wel toegevoegde waarde of wordt de rol van de adviseur juist belangrijker? Tijdens onze bijeenkomst van 18 april komen deze vragen aan de orde.

Bas Endlich, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de AEGON PPI, schetst de achtergronden bij de ontwikkeling van de PPI's en werpt een blik in de toekomst. 
Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes
Lezing 18.00-20.00 uur Routebeschijving

Hotel Akersloot

Bas Endlich

U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering 2013 op woensdag 10 april 2013.

Na afloop van de bezichtiging lopen wij naar Carlton Square aan de Baan nr. 7 te Haarlem.

Voor beide bijeenkomsten kan er geparkeerd worden op eigen rekening in de gemeentelijke parkeergarage onder Carlton Square. 

Harry Postema
Secretariaat Kenac

Tussen 15.00 en 15.15 uur:  ontvangst met koffie of thee op het provinciehuis, aan de Dreef te Haarlem

Tot ca. 17.00 uur: rondleiding door de historische vertrekken en uitleg over de geschiedenis van het gebouw. 

Tussen 17.15 en 17.45 uur: ontvangst met koffie/thee
17.45 tot 19.00 uur: jaarvergadering
19.00 uur: 3 gangen diner

Routebeschijving

Carlton Square

Paviljoen Welgelegen aan de Haarlemmerhout te Haarlem is het huidige provinciehuis van Noord-Holland. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Lees meer >>

U wordt uitgenodigd voor een lezing met als onderwerp:

"De communicatie van een nieuw bedieningsconcept."

Inhoud:
Interactieve en leerzame bijeenkomst met antwoorden op de volgende vragen.

 • Hoe kom ik vaker tot resultaat in een gesprek?
 • Hoe kan ik mijn klant nog beter begrijpen?
 • Hoe voer ik een optimaal intakegesprek?
 • Hoe communiceer ik de kosten van mijn dienstverlening?

Voor wie:
elke adviseur die zijn klant werkelijk wil leren kennen en toewerkt naar een solide langdurige relatie.

Door wie:
Marja Harrijvan MFP, directeur Life Inspirations.
Zij neemt meer dan 30 jaar ervaring mee, traint doorlopend adviseurs en is specialist persoonlijke financiële stijlen.

17.00 uur: ontvangst met sope en broodjes
18.00 uur: aanvang lezing
20.00 uur: einde lezingRoutebeschijving

Hotel Akersloot


 
 Mw Marja Harrijvan MFP
 

Handout lezing

Blogs 2012

U wordt uitgenodigd voor een lezing met als onderwerp:

"Kiezen is gekozen worden"
 
Aan bod komen de onderwerpen:

 • Visie op de toekomst van het intermediair
 • Visie op Serviceproviders
 • Alles transparant met Social Media
 • de rol van VKG in dit geheel

17.00 uur: Ontvangst met soep en broodjes 
18.00 uur: Aanvang lezing tot ongeveer 19.00 uur

Routebeschijving Hotel Akersloot

  Dhr. E-J van den Berg
 
 Dhr. N. Herweijer
Nieuwsbrief November 2012 

Presentatie VKG

Lezing met als onderwerp:

LinkedIn, Facebook, Twitter, Hyves


Max Bevers, compliance professional pur sang, zal deze avond zijn gedachten met u delen over het gebruik van de nieuwe social media in de financiële dienstverlening.

Er gebeurt nogal wat in de grote boze buitenwereld, elke dag krijgt u vast wel vriendschapsverzoeken, LinkedIn vrienden aangeboden en vraagt men u naar uw Twitter account.

Max Bevers zal vanuit zijn achtergrond als compliance professional deze nieuwe fenomenen belichten en aangeven wat er allemaal bij komt kijken.

Is LinkedIn nu wel of niet interessant voor u, moet u gaan Twitteren of niet? Mag uw personeel Facebooken op het werk of niet? En over het werk?
Allemaal vragen die mogelijk bij u leven, kom daarom naar deze lezing!

Gezien de actualiteit van het onderwerp verwachten wij weer een volle zaal. Om teleurstellingen bij de broodjes kroket te voorkomen, vragen wij u zich aan te melden. Alleen dan kunnen wij de catering juist inschatten en heeft iedereen een broodje en een kopje soep.

17.00 uur: ontvangst met soep en een broodje
18.00 uur: aanvang lezing

Routebeschijving Hotel Akersloot, te Akersloot

  Download hier onze Nieuwsbrief April 2012

Geacht lid van de Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners (Kenac),

Het bestuur van de KENAC nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 april 2012 vanaf 15.30 uur in molen De Adriaan.

De verslagen liggen voor de vergadering ter inzage. Wilt u ze toegestuurd hebben, mail dan naar secretariaat@kenac.nl. Wilt u zich in verband met het diner aanmelden via secretariaat@kenac.nl.  

Bij wegblijven zonder tegenbericht zijn we gedwongen de dinerkosten ad €25,- per persoon in rekening te brengen. Afbericht is mogelijk tot uiterlijk 1 april. De tijdsplanning en agenda luiden als volgt:

15.30 uur: verzamelen Museummolen De Adriaan, hier krijgen wij een rondleiding van ca. 1 uur.
16.30 uur - 17.00 uur: Ontvangst in Restaurant Zuidam.
17.00 uur - 18.00 uur:
Vergadering in Molen de Adriaan
18.00 uur: Aperitief met aansluitend een 3-gangen diner.

Routebeschijving

Papentorenvest 1 A
2011 AV Haarlem

Molen de Adriaan
(Restaurant Zuidam)

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuring verslag jaarvergadering van 11 april 2011 in de Jopenkerk.
 3. Mededelingen en jaarverslagen secretaris, penningmeester en lid programmacommissie.
 4. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie.
 5. Vaststelling begroting 2012 en contributie 2012. Het voorstel is de contributie te houden op € 50 en voor medeleden/medewerkers van bedrijfsleden ongewijzigd te laten op € 15. De abonnementskosten van de Beursbengel zijn wel gestegen en bedragen nu € 41,95.
 6. Bestuursverkiezing. Volgens rooster treden af Ronald van Lieshout en Harry Postema. Zij stellen zich voor een nieuwe termijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering opgeven bij de secretaris.
 7. Ontwikkelingen en samenwerking in de regio Noord-West en in de Federatie.
 8. Presentatie opleidingen door de opleidingsadviseur van NIBE-SVV dhr Guus de Jonge.
 9. Rondvraag en Sluiting.

Met vriendelijke groet mede namens mijn medebestuursleden,

Harry Postema, secretarisWij maken van de gelegenheid gebruik u te wijzen op de lezing op 19 april as.in Hotel Akersloot, onderwerp nog in te vullen. Meer informatie volgt in onze Nieuwsbrief en op de site.Graag z.s.m. aanmelden
Afmelden kan tot 1 april 2012.

Dik van Velzen zal deze avond zijn gedachten met u delen over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen die minister De Jager vorige week heeft gepubliceerd.

Er staat nogal wat te gebeuren! Diplomaplicht, nieuwe diploma's, oude diploma's omruilen, vaardigheden en professioneel gedrag, andere Permanente Educatie.

17.00 uur: Ontvangst met soep en broodjes 
18.00 uur: Aanvang lezing
20.00 uur: Einde lezing

Routebeschijving Hotel Akersloot, te Akersloot

 Dik van Velzen,  Wft Consultant bij  NIBE-SVV

Dik van Velzen is vanaf de start van de Wfd en Wft als deskundige actief en heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan als adviseur van menig marktpartij.

Naast adviseur is Dik van Velzen tevens docent in de opleiding tot Register Makelaar in Assurantiën en op het gebied van de civiel juridische, de verzekeringstechnische en opleidingstechnische aspecten.

Download hier onze Nieuwsbrief Februari 2012

Blogs 2011

Met meer dan voldoende onderwerpen:

 • samenvatting vergunningseisen
 • de huidige status
 • wetgevingsproces
 • actie AFM (gestelde tijdspad)
 • Gevolgen voor pensioenportefeuille als er voor gekozen wordt om geen wft-vergunning te halen.
 • Aandacht voor initiatieven in de markt en oplossingen in onze regio.

17.00 uur: Ontvangst met broodjes en soep
18.00 uur: Aanvang lezing tot rond 20.00 uur

Hotel Akersloot - Routebeschrijving

 Sander Sanders
werkzaam bij Paul en Sander Pensioenconsultants.

Sander Sanders MPLA (Master of Arts in Pensions and Life Assurance) is vanaf 1992 als pensioendeskundige actief en heeft ruime ervaring opgedaan op diverse posities binnen de pensioenbranche. Sinds 1996 is hij als zelfstandig pensioenconsultants (Sanders Pensioenconsultants) te Alkmaar gevestigd. Daardoor is hij perfect in staat een goede aansluiting te creëren tussen de uitgangspunten van de werkgever en de uitvoeringspraktijk van de pensioenuitvoerder.

Sander Sanders is pensioenadviseur van directies, management en HR afdelingen van ondernemingen, pensioenfondsbesturen en ondernemingsraden. Hij adviseert ook vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en directeuren in loondienst.

Naast adviseur is Sander Sanders tevens docent op het gebied van de fiscale, de civiel juridische, de verzekeringstechnische en actuariële aspecten van pensioen. Hij geeft als docent cursussen aan accountants en belastingadviseurs, pensioenadviseurs, assurantietussenpersonen, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen, bestuurders van pensioenfondsen, IT professionals in de verzekeringsbranche en managementconsultants. Recentelijk is hij tevens assessor voor een WFT-pensioen opleiding.

Presentatie

Aegon Accountmanager, Arend Jansen, vertelt op luchtige/humoristische wijze hoe het de WIA is vergaan en waar de knelpunten in de uitvoering liggen. Ook maakt hij duidelijk op welke wijze verzekeraars zich, na een trage start, nu actief met het reïntegratietraject bemoeien. Uiterst leerzaam!!

Herwin Schrijver o.a. docent Post HBO Casemanagement, vertelt op zo mogelijk nog meer humoristische wijze hoe het UWV te werk gaat en waar voor het intermediair kansen liggen om werkgevers veel geld te laten besparen door een goed verzuimbeleid te hanteren en een vinger te leggen op de zwakke plekken van het UWV.

De praktijk wijst uit dat ongeveer 80% van de UWV-beschikkingen fout zijn, waardoor niet alleen de uitkeringen niet kloppen, maar ook de achteraf in rekening te brengen gedifferentieerde premie. Voor tussenpersonen betekent dit dus geen verkoop van verzekeringen, maar factureren op basis van tijd, die werd besteed. Tijd waarmee werkgevers veel geld kunnen besparen.

17.00 uur: Ontvangst met broodjes en soep
18.00 uur: Aanvang lezing tot rond 20.00 uur

Hotel Akersloot - Routebeschrijving

Twee op elkaar ingespeelde, getalenteerde sprekers, Arend Jansen en Herwin Schrijver brengen de materie op welhaast onnavolgbare wijze.

Presentatie

Cas Verhage voert samen met Lex Verëll de directie over de Noordhollandsche van 1816 en is al vele jaren het boegbeeld voor deze verzekeraar.

Zijn humor, zijn passie, maar vooral zijn kritische houding ten opzichte van alles en iedereen in de financiële dienstverlening heeft hem zo langzamerhand de rol van luis in de pels bezorgd. Hij beschouwt dat als een Geuzennaam en zal ook tijdens deze bedrijfspresentatie proberen die naam eer aan te doen. Onderwerpen die Cas zeker langs zal laten komen!

De Noordhollandsche heeft een naam hoog te houden, reeds vele jaren scoren zij de hoogste cijfers op het gebied van service en dienstverlening aan het intermediair. ICT en klantgemak staan daarom dan ook hoog in het vaandel en zijn van doorslaggevend belang voor het bedrijf.

Ook de provisiediscussie binnen het Verbond van Verzekeraars mag rekenen op de warme aandacht van Cas en zorgt dan ook regelmatig voor uitspraken die de pers halen.

We verwachten u graag bij deze bedrijfspresentatie, maar hebben slechts 35 plaatsen in de aanbieding!!

15.00 uur: Ontvangst
15.30 uur: Aanvang lezing

NH 1816 - Routebeschrijving

Cas Verhage voert samen met Lex Verëll de directie over de Noordhollandsche van 1816 en is al vele jaren het boegbeeld voor deze verzekeraar.

Agenda

1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring verslag jaarvergadering van 13 april 2010 in Madame Marlie, Grote Markt.
3. Mededelingen en jaarverslagen secretaris, penningmeester en lid programmacommissie.
4. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie.
5. Vaststelling begroting 2011 en contributie 2011. Het voorstel is de contributie te houden op € 50 en voor medeleden/medewerkers van bedrijfsleden ongewijzigd te laten op € 15. De abonnementskosten van de Beursbengel zijn wel gestegen en bedragen nu € 39,95.
6. Bestuursverkiezing. Volgens rooster treedt af Jaap Oudekerk, hij stelt zich voor een nieuwe termijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering opgeven bij de secretaris.
7. Ontwikkelingen en samenwerking in de regio Noord-West en in de Federatie.
8. Presentatie opleidingen door de opleidingsadviseur van NIBE-SVV dhr G. de Jonge.
9. Rondvraag en Sluiting.

16.00 uur: Ontvangst
16.30 - 17.30 uur: Jaarvergadering
17.30 uur: Aanvang lezing

Routebeschrijving

Jopenkerk Vestestraat 1
2011 VR Haarlem

(www.jopen.nl)

Nieuwsbrief februari 2011

Dat is een vraag die Ad Westerhof, algemeen directeur van de Troostwijk Groep,op zijn eigen kenmerkende, humoristische wijze zal proberen te beantwoorden. Het antwoord zal ongetwijfeld ja en nee zijn, want schaden blijven zich voordoen en moeten worden vastgesteld, maar als onderdeel van de verzekeringswereld staat ook de expertisebranche niet stil. Ook hier geldt transparantie en zorgplicht en moet men zich wapenen, en misschien wel leren leven met toenemende, soms ongepaste concurrentie.

U kent ze wel, de cowboys die achter de brandweerauto aanrijden. De zorgplicht voor het vaststellen en in stand houden van verzekerde sommen kan ook de tussenpersoon raken. Taxatie ligt dan voor de hand en hoe adviseer je een relatie over (de hoogte van) de verzekerde som voor bedrijfsschade? Vanavond wordt u bijgepraat en is er voldoende ruimte voor discussie en vragen over de dagelijkse praktijk.

We verwachten u graag bij de soep en broodjes en wilt u deze avond niets missen? Neem dan vooral uw VISITEKAARTJE mee !!

17.00 uur: Ontvangst
18.00 uur: Aanvang lezing

Hotel Akersloot Routebeschrijving

Ad Westerhof, algemeen directeur Troostwijk Groep. Ad Westerhof is gepokt en gemazeld in expertiseland. Sinds 1972 als expert en vrijwel onafgebroken bij Troostwijk, waar hij vanaf 1985 directeur werd van Troostwijk Expertises en vanaf 1990 de scepter zwaait als algemeen directeur van de Troostwijk Groep, waaronder ook de omvangrijke taxatie-poot valt.

Nieuwsbrief februari 2011

2010


 • 11 februari 2010 - Beloningensystematiek voor het Intermediair
 • 13 april 2010 - Jaarvergadering
 • 15 april 2010 - Lezing Werkgeversaansprakelijkheid voor (verkeers) ongevallen
 • 16 september 2010 / Lezing AFM - De AFM op visite!!
 • 18 november 2010 - Lezing Pensioenfondsen in het nauw?13 april 2010
Thema
Jaarvergadering met vooraf excursie en daarna diner
Tijd

Locatie
15.30 - 16.30 uur: excursie Stadhuis
17.00 - 18.00 uur: jaarvergadering
18.00 uur: diner
Routebeschrijving NB

Diner bij Restaurant Madame Marlie, Grote Markt 21 te Haarlem
T: 023 - 531 55 11
Spreker(s)

Handout15 april 2010
Thema
Lezing: Werkgeversaansprakelijkheid voor (verkeers)ongevallen
ConvocatieConvocatie nnb
Tijd

Locatie
17.00 uur: ontvangst met soep en broodjes
18.00 uur: aanvang lezing
 Routebeschrijving

Turien & Co.
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar
Spreker(s)

Handout
Mr. P.R.J. de Jong van DAS Rechtsbijstand praat ons bij over de ontwikkelingen in de rechtspraak op het vlak van de werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van aan het verkeer deelnemende werknemers. Hij geeft op dat vakgebied zowel intern (bij DAS) als extern (Huibers) cursussen.

Ron Kok is manager Acceptatie & Relatiebeheer bij Turien & Co en zal de verzekeringsoplossingen bespreken voor de verplichtingen die als gevolg van jurisprudentie bij werkgevers worden neergelegd.16 september 2010
Thema
Lezing door de AFM zelf over "hoe een bezoek van de AFM aan uw bedrijf in zijn werk gaat".
 
De spreker deze avond is Mr. Jan Boerboom, Manager Toezichtgroepen Financiele Ondernemingen. Hij is sinds 5 jaar werkzaam bij de AFM. Eerst aan de poort, met andere woorden het beoordelen van vergunningsaanvragen en vervolgens in het toezicht-huis zelf, het controleren of de vergunninghouders zich wel aan de afspraken houden.

Daar is veel over te doen en de vreemdste verhalen doen de ronde. Tijd om de AFM gelegenheid te geventoe te lichten hoe haar taakvervulling er in de praktijk uitziet en wat u wel en niet kunt verwachten als de AFM bij ú aanbelt. Wat zijn uw rechten en plichten en welke maatregelen kan de AFM nemen om de toezichtwetgeving effectief te laten zijn?

Een lezing/presentatie die u niet mag missen. Vragen, kritiek? U kunt ze op deze avond voor het voetlicht brengen.
Tijd

Locatie
17.00 uur: ontvangst met soep en broodjes
18.00 - 20.00 uur: lezing
 Routebeschrijving

Hotel Akersloot
Geesterweg 1
1921NV Akersloot
Spreker(s)

Handout
De spreker deze avond is Mr. Jan Boerboom, Manager Toezichtgroepen Financiele Ondernemingen -  AFMHandout nnb


18 november 2010
Thema: lezing "Pensioen afstempelen? En wat dan?"

Onderwerpen als afstempelen, dekkingsgraad en alles wat daar mee te maken heeft komen aan bod. Een lezing/presentatie die u wederom niet mag missen. Vragen, problemen? U kunt ze op deze avond voor het voetlicht brengen. Mogelijk heeft Sander tips en trucs voor u.
Tijd

Locatie
17.00 uur: Ontvangst met soep en broodjes.
18.00 uur: Aanvang lezing
20.00 uur: Einde lezing
Hotel Akersloot
Geesterweg 1A
1921 NV Akersloot

 Routebeschrijving
Spreker(s)

&

Handout
De spreker deze avond is Sander Sanders, partner van het pensioenadviesbureau Paul en Sander te Alkmaar. Hij is sinds bijna 20 jaar werkzaam in de pensioenadvisering, onder andere bij Akkermans Pensioen Consultants. Pensioenadvies op maat is zijn standaard. Sander zal ons op het gebied van pensioen wegwijs maken in de huidige situatie van crisis en zorg.
Nieuwsbrief Nieuwsbrief November 201011 februari 2010
Thema: Beloningensystematiek voor het Intermediair

Hoe ga ik als adviseur om met de veranderde beloningsomgeving en hoe acteer ik daarin? Het gaat over kosten, verdiensten en de wijze waarop het intermediair in staat is zichzelf te verkopen. Discussie en oplossingen.
Tijd

Locatie
 
Hotel van der Valk te Akersloot (langs de A9)
Spreker(s)

Handout

Spreker: Wim Peschke, bedrijven adviseur Nationale Nederlanden.

2009


 • 26-11-2009 - Regiolezing Milieuschadeverzekering, theorie en praktijk
 • 18-11-2009 - Een praktische blik op Zorgplicht (integriteit en vakbekwaamheid)

26 november 2009Thema: Regiolezing Milieuschadeverzekering, theorie en praktijk

Lezing o.a. over:

 • Plaats kenniscentrum in verzekeringsmarkt
 • Milieuschadeverzekering (MSV)
 • Ontwikkelingen nationale en Europese wetgeving
 • Verzekeringsoplossingen
Tijd

Locatie
 Hotel van der Valk te Akersloot (langs de A9)
Spreker(s)

Handout
Harko Kremers van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V.

18 november 2009Thema: Een praktische blik op Zorgplicht (integriteit en vakbekwaamheid)

Lezing: Zorgplicht hét thema van de praktijk. Welke regels gelden.
Tijd

Locatie
 De Oude Tol Hoofdstraat 147 Sassenheim
Spreker(s)

Handout
Sprekers Dik van Velzen en Guus de Jonge van NIBE-SVV.