Een krachtig netwerk voor de financieel adviseur!

Welkom

U bezoekt de website van de Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners.

Samen met enthousiaste vakgenoten bouwen aan netwerk en vakontwikkeling.

Dat is waar onze vereniging voor staat. Al meer dan 65 jaar.

Vanaf het begin van uw carrière tot aan uw pensioen. 

 

Bent u nog geen lid?

Werkt u bij een aanbieder of intermediair?

Kom dan eens vrijblijvend kijken op een bijeenkomst van onze vereniging. 

Agenda

 • 4 april 2017 - Jaarvergadering |Rondleiding Gemaal De Cruquius

  AANMELDEN

   

  Geacht lid van de Kenac,

  De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Kenac zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 4 april 2017.

  Het bestuur van de Kenac nodigt u en uw partner (of een introducé) dan ook van harte uit deze bij te wonen. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur voorafgaand aan de vergadering weer gezorgd voor een cultureel programma waarin een onderdeel van Kennemerland wordt belicht.

   

  U wordt dan ook uitgenodigd voor een bezoek met rondleiding in het Gemaal De Cruquius aan de Cruquiusdijk 27 te Cruquius. Dit gemaal is een van de drie gemalen waarmee de Haarlemmermeer tussen 1849 en 1852 is drooggelegd. De Cruquius heeft de grootste stoommachine ter wereld. Het verhaal van deze drooglegging en speciaal van dit gemaal belooft een bijzondere kijk te geven op de technisch ontwikkelingen in het midden van de 19e eeuw.

  Na de rondleiding zal de vergadering alsmede het aansluitende diner plaatsvinden in restaurant Groenendaal aan de Groenendaal 3 te 2104 WP Heemstede.

  Routebeschrijving

   

  De tijdsplanning luidt als volgt:

  • 15.30 uur ontvangst bij het Cruquiusmuseum
  • 15.45 tot 17.00 uur rondleiding in het Cruquiusmuseum.
  • 17.00 uur tot 17.30 uur ontvangst met koffie en thee in restaurant Groenendaal
  • 17.30 uur tot 18.30 uur jaarvergadering Kenac (aanmelden uiterlijk op 21 maart a.s. via secretariaat@kenac.nl)
  • 18.30 uur aperitief met aansluitend diner.

  Om de kosten voor de rondleiding te beperken verzoeken wij indien u in het bezit bent van een Museum Jaarkaart, die mee te nemen zodat wij die kunnen gebruiken bij het Cruquius Museum. In verband met de rondleiding alsmede het diner dienen wij 22 maart a.s. het aantal deelnemers op te geven.

  NB: Voor het diner zijn wij, bij wegblijven zonder bericht, gedwongen de kosten ad. € 30,- p.p. in rekening te brengen. Tot uiterlijk 3 april kunt u zich afmelden.

  Agenda vergadering 4 april 2017

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Goedkeuring verslag jaarvergadering van 10 mei 2016 in het Rijnlandhuis te Spaarndam.
  3. Mededelingen en jaarverslagen secretaris, programmacommissie en penningmeester. De verslagen liggen voor de vergadering ter inzage. Wilt u ze toegestuurd hebben, mail dan naar secretariaat@kenac.nl.
  4. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie.
  5. Vaststelling begroting 2017 en contributie 2017. Het voorstel is de contributie te houden op € 50.-. Gezien de continuering van de aangeklede jaarvergadering, de duurdere Beursbengel en vermindering aantal leden, zal het eigen vermogen zoals gepland, langzaam afnemen. De losse abonnementskosten van de Beursbengel zijn gestegen en bedragen nu € 47,25, wij betalen als collectiviteit € 25,01.
  6. Bestuursverkiezing. Volgens rooster treedt Jaap Oudekerk af, hij stelt zich voor een laatste termijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering opgeven bij de secretaris. Hetzelfde rooster geeft aan dat in 2018 Harry Postema en Ronald van Lieshout aftreden. Harry zal zich dan niet herkiesbaar stellen. Ook volgens rooster treedt Frits Doorn in 2019 af. In verband hiermede werd in december 2016 de fysieke brief “De donkere dagen voor Kerst” verstuurd. In deze brief een oproep aan de leden zich te melden als kandidaat bestuurslid. Mede als reactie hierop is het bestuur bezig kandidaten te benaderen en te polsen.
  7. Jubileum Kenac; de Kenac werd 27-03-1958 opgericht en bestaat in 2018 dus 60 jaar. Wij willen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur beschikt al over een drietal plannen ter viering van dit jubileum. Tijdens de jaarvergadering vorig jaar werd in dit verband voorgesteld naar Lloyd’s of Londen te gaan, maar deze trip blijkt na onderzoek te duur en daarom niet haalbaar. Andere suggesties zijn nog steeds welkom. Gelet op de viering van het jubileum heeft het bestuur besloten om net als in 2008, ook in 2018 een sobere jaarvergadering te houden. Het budget hiervoor kan dan ten goede komen aan de jubileumviering.
  8. Rondvraag en sluiting

   

  Wij ontvangen u graag op 4 april a.s.

  met vriendelijke groet namens het bestuur,

  Frits Doorn, voorzitter.

   

  AANMELDEN

   

 • 20 april 2017 - Regiolezing/bedrijfsbezoek bij Dolmans Calamiteiten Diensten B.V.

  AANMELDEN

   

  Geachte leden,

   

  Anders dan anders gaan we op 20 april niet naar Bob’s in Uitgeest, maar verwachten wij u op de locatie van Dolmans in Badhoevedorp.

   

   

   

   

   

  Waar in de lezing van november 2016 van Piet Bosma (Lengkeek) de Salvage-activiteiten na een calamiteit ter sprake kwamen, gaan we nu kennismaken met een bedrijf, het grootste in Nederland op dat gebied, dat opvolging geeft aan de wensen/eisen van de Salvage-coördinator of expert: de bereddering, schoonmaak van locatie en/of goederen.

  Een kijkje in de keuken van de mensen die “handjes” leveren om de boel weer op orde te krijgen!

  Programma

  • 17:00 – 17:30    Ontvangst in Badhoevedorp
  • 17:30 – 18:30    Presentatie calamiteiten dienstverlening
  • 18:30 – 19:15    Rondleiding met verschillende demonstratie
   • Luchtkanalen reiniging
   • Lekdetectie
   • Droging zwevende dekvloer
   • Geur behandeling
  •  19:15 – 20:00   Borrel en gelegenheid om elkaar te spreken (eventueel wat uitloop)

   

   
  Aanmelden uiterlijk 18 april 2017. Het bezoek is aan een maximum van 50 personen gebonden. Registratie gebeurt op basis van volgorde binnenkomst van aanmelding!

   

  Met vriendelijke groet,

  Het Bestuur

   

   

  AANMELDEN

Nieuwsbrieven

Maak kennis met het Bestuur van de KENAC

De vereniging streeft naar een bestuurssamenstelling dat een afspiegeling is van het ledenbestand. Dit betekent dat het bestuur bestaat uit leden die werkzaam zijn bij verzekeraars, het intermediair, bij bancaire instellingen of aan de bedrijfstak gelieerde instanties.

Zusterverenigingen

Onze verenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten. Variërend van netwerkborrels tot PE-opleidingen en van lezingen tot feestavonden. Vaak op een unieke locatie, in combinatie met lunch, borrel of diner.

Er is voor elk wat wils. Bij ons is iedereen welkom. Of u nu hypotheekadviseur bent of schadebehandelaar, pensioenadviseur of AOV-expert. Er zit altijd wel een onderwerp tussen waar u wat aan heeft. Zo blijft u goed op de hoogte. En kunt u ervaringen delen met bekenden uit uw sector.

Onze verenigingen werken op non-profit basis en worden bestuurd door enthousiaste vrijwilligers. Mensen met hart voor hun vak en vereniging.

Wilt u lid worden of weten welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden? Of wilt u zelf actief worden binnen de commissies van één van onze verenigingen? Kijk dan hierna om te zien welke vereniging er bij u in de buurt zit. 


De KENAC heeft een samenwerkingsverband met:

 

 

  contact

  Wilt u méér informatie over de KENAC?

  Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Over ons

  De Kenac is een club van mensen die actief zijn in de bedrijfstak van de financiële dienstverlening. In 1958 werd de Kenac opgericht met als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de assurantiekennis in de ruimste zin van het woord.

  Tegenwoordig dekken deze termen al lang niet meer de totale lading. Assurantiekennis is inmiddels vervangen door kennis van het brede scala van de gehele financiële dienstverlening. We zien dat ook onder onze leden. Zij zijn werkzaam bij het intermediair, banken, verzekeringsmaatschappijen, expertisebureaus, makelaars, financieel advies-, hypotheek-, administratie- en advocatenkantoren.

  De huidige pijlers onder het bestaan van de Kenac zijn dan ook:

  • kennis vergaren door workshops, lezingen, excursies, cursussen, het vakblad "de Beursbengel"
  • informele contacten door het bijwonen van één van deze evenementen en de jaarlijkse ledenvergadering

   

  Het Bestuur

  • Voordelen lidmaatschap

   Wat is het bedrijfslidmaatschap?

   Samengevat komt de regeling erop neer dat u als bedrijf lid kunt worden van de KENAC. Dit kost slechts € 50,- per jaar. Binnen dit bedrijfslidmaatschap is 1 persoon (meestal eigenaar) lid.

   Alle of een deel van de medewerkers kunnen medelid worden. Per aangemelde medewerker betaalt u € 15,- per jaar. Zij profiteren ook van onderstaande leden voordelen.

   NB; een medelid ontvangt niet zelf op zijn huisadres de beursbengel en is geen formeel lid van de club.

    

   In het kort voordelen bedrijfslidmaatschap:

   • persoonlijk lidmaatschap voor eigenaar / directeur / feitelijk leider 
   • 1 gratis abonnement op het vakblad De Beursbengel 
   • u en uw medewerkers kunnen onze activiteiten / lezingen / workshops bezoeken, veelal gratis, soms met korting op de toegangsprijs
   • u en uw medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het netwerken binnen de vereniging
   • u en uw medewerkers krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per email
   • u en uw medewerkers krijgen korting op opleidingen bij NIBE-SVV en Lindenhaeghe
  • Aanmeldformulier lidmaatschap
  • Kosten lidmaatschap

   Persoonlijk lidmaatschap
   De kosten voor het lidmaatschap van Kenac bedragen € 50,00 per jaar inclusief een abonnement op 'de Beursbengel'. Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

   Opzegging van het lidmaatschap van de Kenac dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk drie maanden voor afloop van het verenigingsjaar.

   Bedrijfslidmaatschap
   U als werkgever maakt zich wellicht zorgen over het kennisniveau en betrokkenheid bij het vak van uw medewerkers binnen uw bedrijf. Maar wat kunt u daar aan doen? 

   Een uitstekende mogelijkheid is een bedrijfslidmaatschap bij Kenac. De voordelen voor u en uw medewerkers zijn legio! 

   Voor de directie € 50,00 inclusief gratis abonnement op het vakblad de Beursbengel (normale prijs € 47,25) en voor de medewerkers slechts € 15,00 per jaar. 

  Nieuwsberichten